Grøftekanter, enge mv.

Hvad nu, hvis man har en grøftekant eller et stykke eng, som man gerne vil gøre bedre for bier? Så er svaret ofte slet ikke blomsterfrø.

Du vil gerne gøre noget godt for naturen, men det kan være svært at finde ud af, hvad man skal gøre. Det er nemlig tit ret forskellige ting, der skal til i haven, grøftekanten og den lille eng. Her har vi prøvet at samle nogle god råd og links, der kan hjælpe dig med at skabe de bedste betingelser for vilde bestøvere i de forskellige naturområder.

I Mad til bierne har vi har kun mulighed for at dele gratis frø ud til økologiske landbrugsarealer og mindre poser til brug i haver og på altankasser. Har man en brakmark, eng, grøftekant eller andet areal, kan vi derfor ikke hjælpe med blomsterfrø. Men det er nu ikke så skidt endda, for har man arealer til rådighed, som ikke bliver jordbearbejdet med plov eller harve, så kan man lave langt bedre natur uden vores frø, som er lidt ’kedelige’ i den sammenhæng – simpelthen fordi vi ikke vil tiltrække alt for spændende arter til markerne.

 

Det lyder lidt tosset, at vi laver en kedelig frøblanding, og faktisk passer det heller ikke, for blandingen giver virkelig meget lækker mad til bierne. Det er sådan noget helt almindeligt lækker mad, som langt de fleste bier kan lide, men ikke noget, der betyder, at de vælger at bygge bo lige neden under planten, fordi den er så lækker. Den slags planter prøver vi at undgå i blomsterblandinger til marker, fordi dyrene kan dø, når landmanden kommer med sin plov. Men hvis man er så heldig at have et areal, som ikke skal jordbearbejdes, så kan man virkelig slå sig løs med naturforbedrende tiltag. 

Det allerbedst man kan gøre, er at få den naturlige frøpulje i jorden til at spire frem. Det kræver ofte at man får fjernet nogle næringsstoffer. 

Fjern næringsstoffer

Det høje næringsindhold i jorden favoriserer de arter af planter, som kan vokse hurtigt. Mindre urter og mere nøjsomme urter får ikke en chance mod de stærke, hurtigvoksende arter, hvis næringsindholdet er højt. Derfor er det ofte en god ide at prøve at fjerne næring fra et område, hvis man gerne vil have en fremspiring af de naturlige plantefrø, der ligger gemt i jorden. 

Høslæt

En måde at få fjernet næringsstoffer fra jorden, er ved at lade vegetationen vokse op og derefter slå den ned maskinelt eller med en le. Plantematerialet rives derefter sammen og fjernes fra arealet. Man har således fået fraført den kvælstof som planterne har optaget fra jorden  i deres vækstperiode. Det gentager man år efter år, indtil jorden er god og næringsfattig, og de hjemmehørende urter har plads til at spire frem. 

Metoden med at fraføre plantemateriale fra området kan bruges på alle arealer, hvor man gerne vil have en naturlig flora til at fremspire. 

Læs mere om høslæt HER

Afgræsning

En anden - og ofte endnu bedre - måde at fjerne næringsstoffer fra et område, er ved at sætte nogle dyr på til at afgræsse det. Dyrene fjerner næringsstoffer ved at æde det fremspirende plantemateriale, og deres selektive ædemønstre, tråd og afføring skaber en større variation på området end høslæt. Variation i levesteder er med til at højne naturindholdet.

Læs om, hvordan du kan starte et græsningslaug HER