Lucerne

Lat. Medicago sativa

Lucerne er en plante, som nogle steder dyrkes som foderafgrøde til husdyr. Den kan midlertidigt også bruges som føde til flere bestøvere. Honningbier, vilde bier og sommerfugle er alle begejstrede for dens nektar i plantens blomstringsperiode og den er derfor et naturligt valg i blandingen, med sine flotte lilla blomster.  Flerårig plante.

Blomstringsperiode: Juli-september