Blomsterblandingen 2018 & 2019

Økologisk Landsforening har i foråret 2018 delt blomsterfrø ud til 200 økologiske landmænd og 50.000 økologiske forbrugere. Igen i foråret 2019 delte Økologisk Landsforening blomsterfrø ud til 70.000 forbrugere og 250 økologiske landmænd.

Formålet er at give mere mad til bierne på de økologiske marker og i private haver. Blomsterblandingerne består af 12 forskellige arter, som hver især giver den pollen og nektar, som bierne lever af. 

Her kan du læse en beskrivelse af de planter, der er med i frøblandingen. Honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer kan alle bestøve blomster. Hver plante kan altså levere mad til flere forskellige bestøvere.