Almindelig hør

Lat. Linum usitatissimum

Almindelig hør er valgt til blomsterblandingen, da den forsyner en stor del af bestøverne med nektar. Både honningbier, vilde bier samt svirrefluer bruger denne art som fødekilde. 

Blomstringsperiode: Juni-august