Blomster til haver 2019

Økologisk Landsforening deler i foråret 2019 blomsterfrø ud til mere end 70.000 økologiske forbrugere.

Her kan du læse en beskrivelse af de planter, der er med i frøblandingen. Formålet er at give mere mad til bierne i private haver. Blandingen består af 11 forskellige arter, som hver især giver masser af den pollen og nektar, som bierne lever af. 

Honningbier, vilde bier, sommerfugle og svirrefluer er alle bestøvere, hvilket vil sige, at de flyver fra blomst til blomst og henter nektar og pollen, som de lever af. Hver plante kan altså give mad til flere forskellige slags bestøvere.